تصویر کودکان در لباس مشاغل

یک پلیس شجاع

تا به حال مثل یک پلیس شجاع یا یک آتشنشانِ فداکار، به مردم کمک کردی؟

نقاش حرفه‌ای

تا حالا مثلِ یک نقاش حرفه‌ای، نقاشی‌های رنگارنگ کشیدی؟

یک خلبانِ واقعی

یک هواپیمای واقعی رو به پرواز دربیار

پزشک مهربون

دوست داری مثل یک خبرنگار کنجکاو، دستِ آدم‌بدها رو رو کنی یا مثل یک پزشک مهربون، بچه‌ها رو مداوا کنی؟

!تمام این‌ها رو می‌تونی توی کارالند تجربه کنی

آشپزی کن

مثل مامانت، با حوصله کیک و شیرینی بپز

نقاشی بکش

تا حالا مثلِ یک نقاش حرفه‌ای، نقاشی کشیدی؟

خلبان شو

تا حالا مثلِ یک خلبانِ واقعی بودی؟

پلیس باش

یه بازی دزد و پلیس واقعی انجام بده

آتشنشان

به یه ماموریت وِيژه اعزام شو

خواننده باش

روی استیج واقعی اجرای زنده داشته باش

آخرین خبر ها

To Top ↑